Xəbərlər

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ DOKTORANT VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏKDİR.

Tarix: 12/09/2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2018-cı il noyabrın 22-23də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universitetində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransını keçirir.

| Ətraflı


DOKTORANT VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!!!

Tarix: 12/09/2018

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях, посвященных актуальным вопросам научных исследований. Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные сотрудники и соискатели. Рецензентами сборников выступают: доктора и кандидаты наук научно-образовательных организаций соответствующего профиля. Сборник статей размещен в научной электронной библиотеке elibrarу.ru

| Ətraflı


2018/2019 - cu tədris ilində Magistratura tədris pilləsinə qəbul olan bakalavrların sənəd qəbulu ELAN edilir.

Tarix: 28/06/2018

2018/2019 - cu tədris ilində Magistratura tədris pilləsinə qəbul olan bakalavrların sənəd qəbulu elan edilir.

| Ətraflı


BDU VƏ MLU-NUN BİRGƏ LAYİHƏSİ ƏSASINDA DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR!

Tarix: 08/06/2018

BDU VƏ MLU-NUN BİRGƏ LAYİHƏSİ ƏSASINDA DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR!

| Ətraflı


DOKTORANT VƏ DİSSERTANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

Tarix: 01/05/2018

“BDU-Clarivate Analytic (öncəTomson Reuters ) Şirkəti “ əməkdaşlığı

çərçivəsində növbəti seminar 02 may 2018-ci il tarixində saat 15.00 –da

keçiriləcək.

| Ətraflı


ELAN

Tarix: 18/04/2018

13-15 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Bakı şəhərində Avtomatik İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Federasiyanın – IFAC-in (IFAC – International Federation of Automatic Control) 18-ci TECIS (Technology, Culture and International Stability) beynəlxalq konfransı keçiriləcək.

| Ətraflı


Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs əyani doktorantların nəzərinə!!!

Tarix: 16/04/2018

Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs

əyani doktorantlarının 16.04.2018-ci il tarixindən İngilis dili fənni üzrə dərsləri başlamışdır.

| Ətraflı


ƏCNƏBİ DOKTORANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

Tarix: 16/04/2018

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani əcnəbi doktorantların  İNGİLİS  DİLİ və AZƏRBAYCAN  DİLİ  dərsləri başlamışdır.

| Ətraflı


BDU rektoru doktoranturaya qəbul olunmuş gənc alim və mütəxəssislərlə görüşüb

Tarix: 09/04/2018

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul olunmuş gənc alim və mütəxəssislə görüşüb

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBULDA FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN İMTAHAN SUALLARI

Tarix: 08/02/2018

Doktoranturaya qəbul üzrə “Fəlsəfə” fənninə aid suallar

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBULDA İNFORMATİKA FƏNNİNƏ AİD PROQRAM

Tarix: 08/02/2018

Dissertanturaya qəbul üçün İnformatika fənninə aid proqram

Dissertanturaya qəbul üçün İnformatika fənninə aid suallar

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA (DİSSERTANTURAYA) QƏBULDA XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

Tarix: 08/02/2018

XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL MÜSAHİBƏLƏRİNİN TƏYİN OLUNMUŞ GÜNLƏR ÜZRƏ CƏDVƏLİ

Tarix: 06/02/2018

DİSSERTANTURA

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANLARININ TƏYİN OLUNMUŞ GÜNLƏR ÜZRƏ CƏDVƏLİ

Tarix: 06/02/2018

DOKTORANTURA

| Ətraflı


2017-Cİ İL ÜÇÜN BDU DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

Tarix: 27/12/2017

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti 2017-ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul ELAN edir

| Ətraflı


2017/2018 - ci tədris ilində Magistratura səviyyəsinə qəbul olan bakalavrların sənəd qəbulu elan edilir.

Tarix: 29/06/2017

2017/2018-ci   tədris ilində Bakı  Dövlət  Universitetinin  Magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş bakalavrlar üçün  sənəd qəbulu başlamışdlr

| Ətraflı


Bakı Dövlət Universiteti Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransını keçirir

Tarix: 28/03/2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2017-ci il 24-25 oktyabrda Bakı Dövlət Universitetində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransını keçirir

 

| Ətraflı


Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul üçün Fəlsəfə kursundan imtahan sualları

Tarix: 22/12/2016

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul üzrə “Fəlsəfə” kursuna aid suallar

| Ətraflı


FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ÜÇÜN XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

Tarix: 22/12/2016

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ÜÇÜN XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

| Ətraflı


2016-CI İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA KEÇİRİLƏCƏK QƏBUL İMTAHANLARININ CƏDVƏLİ

Tarix: 09/12/2016

2016-cı il üçün Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya keçiriləcək qəbul imtahanlarının cədvəli

| Ətraflı


1 | 2 | 3 |