Qiyabi magistrların nəzərinə

12/10/2009

Fakültə

kurs

qış

yay

Beynəlxalq münasibət veynəlxalq hüquq

1

20.10.09

30.10.09

05.04.10

21.04.10

2

01.12.09

11.12.09

26.04.09

12.05.09

Mexanika-riyaziyyat

1

20.10.09

30.10.09

14.05.10

01.06.10

2

20.10.09

30.10.09

14.05.10

01.06.10

Şərqşünaslıq

 

2

20.10.09

30.10.09

06.04.09

22.04.09

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika

1

19.10.09

29.10.09

14.04.10

30.04.10

2

20.10.09

30.10.09

14.04.10

30.04.10

Jurnalistika

1

19.10.09

29.10.09

01.05.10

19.05.10

2

19.10.09

29.10.09

01.05.10

19.05.10

Tarix

 

1

20.10.09

30.10.09

01.05.10

19.05.10

2

20.10.09

30.10.09

01.05.10

19.05.10

Coğrafiya

 

1

20.10.09

30.10.09

01.04.10

17.04.10

2

19.11.09

30.11.09

01.05.10

19.05.10

Biologiya

 

1

19.10.09

29.10.09

01.05.10

19.05.10

2

19.10.09

29.10.09

01.05.10

19.05.10

Geologiya

 

1

19.10.09

29.10.09

19.04.10

05.05.10

2

19.10.09

29.10.09

19.04.10

05.05.10

Hüquq

 

1

19.10.09

29.10.09

01.03.10

18.03.10

2

09.11.09

19.11.09

12.04.10

28.04.10

Sosial elmlər və psixologiya

 

1

20.10.09

30.10.09

06.04.09

22.04.22

2

02.11.09

12.10.09

05.05.10

22.05.10

Filologiya

 

1

19.10.09

29.10.09

05.04.10

21.04.10

2

25.01.10

04.02.10

19.04.10

05.05.10

Kitabxanaçılıq-informasiya

 

1

19.10.09

29.11.09

11.05.10

27.05.10

2

02.11.09

12.11.09

11.05.10

27.05.10

Bookmark and Share