Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul yerləri

07/10/2015

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

Bakı Dövlət Universiteti

2015-ci il üçün Elmlər doktoru hazırlığı üzrə

QƏBUL YERLƏRİ

İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya qəbul planı

Dissertanturaya qəbul planı

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

Büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

Büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

12

13

14

15

16

17

18

19

 

12

RİYAZİYYAT

 

 

 

 

 

 

 

1202.01

Analiz və funksional analiz

1

 

1

 

 

 

 

 

1211.01

Diferensial tənliklər

1

 

1

 

 

 

 

 

24

BİOLOGİYA ELMLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

2406.01

Biofizika

1

 

1

 

 

 

 

 

25

YER ELMLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

 

 

 

 

1

1

 

 

2528.01

Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

 

 

 

 

1

1

 

 

33

TEXNİKA ELMLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya-şünaslıq və kitabşünaslıq

1

 

1

 

 

 

 

 

55

TARİX

 

 

 

 

 

 

 

5502.01

Ümumi tarix

1

 

1

 

 

 

 

 

56

HÜQUQ ELMLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

1

 

1

 

 

 

 

 

57

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

 

 

 

 

 

 

 

5719.01

Folklorşünaslıq

1

 

1

 

 

 

 

 

59

SİYASİ ELMLƏR

 

 

 

 

 

 

 

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

1

 

1

 

 

1

1

 

 

5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

1

 

1

 

 

 

 

 

72

FƏLSƏFƏ

 

 

 

 

 

 

 

7203.01

Ümumi fəlsəfə

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Cəmi

9

9

4

4

 

 

 

 

 

Bookmark and Share