Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya (dissertanturaya) qəbul üçün Xarici dil imtahanı vermək istəyənlərin nəzərinə!

13/10/2014

Xarici dil fənni üzrə imtahan 3 tapşırıqdan ibarət biletlərlə aparılacaqdır.

1.İddiaçı verlmiş sərbəst mövzu üzrə 12 cümlədən az olmamaq şərtilə mətn tərtib etməli  (ESSE) və mövzu ətrafında ən mühüm termin və ifadələri işlətməyi bacarmalıdır.

2.Verilmiş tanış olmayan mətni tərcümə etməlidir.

3.Verilmiş mətnə 5 sual cümləsi tərtib etməlidi

Sərbəst mövzular

Mövzuları iddiaçı ətraflı təsvir etməli və mövzu ətrafında ən mühüm termin və ifadələri işlətməyi bacarmalıdır.

 1. BDU – Respublikanın ən qabaqcıl elm ocağıdır.
 2. Mənim ixtisasım
 3. Respublikanın Beynəlxalq arenada nüfuzu
 4. Azərbaycan-Amerika Münasibətləri
 5. Dünyanın qabaqcıl universitetləri (Harvard, Oxford, Cambridge)
 6. İngiltərədə təhsil sistemi
 7. İlham Əliyevin təhsilin inkişafında rolu
 8. Bizim milli adət-ənənələrimiz
 9. Azərbaycan sülhün tərəfdarıdır.

10.  Xarici dillərin həyatda rolu
11.  Dünyanın sülhsevər təşkilatları (BMT, AŞ, MDB, UNESKO, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti)
12.  Mehriban Əliyevanın mədəniyyətimizin inkişafında rolu
13.  Respublikanın ən ciddi problemi – Qarabağ problemi
14.  Respublikamızın Avropaya inteqrasiyası
15.  Azərbaycanda idmanın inkişafı
16.  İncəsənətimizin uğurları
17.  Müstəqil Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında rolu
18.  Azərbaycan dünyanın Neft Akademiyasıdır
19.  Azərbaycanın  müstəqil siyasi kursumuz
20.  Azərbaycanın müasir təhsil sistemi
21.  Qloballaşma
22.  Milli Dəyərlər
23.  KİV
24.  Dünyaya inteqrasiya
25.  Müasir bilik mənbələri
26.  Adət və ənənələr və onların mənəvi əhəmiyyəti
27.  Olimpiya oyunlarının tarixi
28.  Kosmosun fəthi
29.  Virtual reallıq
30.  Dini inanclar
31.  Din və mənəviyyat
32.  Dövlət quruculuğu
33.  Britaniya təhsil sistemi
34.  Asudə vaxtın keçirilməsi
35.  Ekoloji problemlər
36.  Dünya nəhəngləri
37.  Gənclər və əyləncə
38.  Xaricdə təhsil
39.  Ölkəmizin idman sahəsindəki uğurları
40.  Turizm
41.  Azərbaycanın təbii sərvətləri
42.  Kompüterin həyatımızda rolu
43.  Terrorizm və onunla mübarizə
44.  Elm sahəsindəki son uğurlarımız
45.  20 Yanvar
46.  Xocalı hadisəsi
47.  Heydər Əliyev ümummilli liderimizdir
48.  Əhalinin miqrasiya məsələsi

49.  Dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri

50.  Azərbaycanda Avropa kredit sisteminin tətbiqi

51.  Dünyanda təhsili və baloniya prinsipi

52.  Azərbaycanda təhsil sistemi

 

Ədəbiyyat

 1. Azar B. S. 2003, Fundamentals of English Grammar. Washington, Geortown University Press
 1. Carter R., Mc Carthy M. 2005, Cambridge Grammar of English. Spoken and Written of English. Cambridge University Press.
 2. Coe N. 1995, Grammar Spectrym 3. English rules and practice. Oxford University Press.
 3. Jafarova L., Mustafayeva S. 2010, Glossary  of Grammatical Terms and Notions
 4. Jafarova L., Bayramova A. 2010 Englage Scanner, Baku, Science and Education.
 5. Leech G., Starvik J. 1984, A Communicative Grammar of English, Moscow.
 6. Longman A.G. 2002, Longman English Grammar, New York,  Longman       Publishing.
 7. Longman A.G. 2003 Longman English Grammar Practice. For İntermidiate students. New York, Longman Publishing.
 8. Cambridge University Press.
 9. Cambridge University Press.
 10. Musayev O., Hajiyev E., Hüseynov A. 2009, A Practical Grammar of Contemporary English, Bakı, Qismət.
 11. Musayev O. 2007, İngilis dilinin qrammatikası (praktik və nəzəri),Bakı, Qismət.
 12. Миловидов В.А. 2009, Английский язык полный справочник для подготовки к ЕГЗ. М., АСТ, Астрель.
 13. Swan M. 2005, Grammar Oxford University Press.
 14. Thomson A. J., Martinet A. V. 1986, A Practical English Grammar. Washington, CRC Press.
 15. Yule G. 2006, Oxford Practice Grammar Advanced. Cambridge Universtiy University Press.
 16. Yunusov D. 2006, A. Guide to English Grammar, Bakı, Mürtəcim.
Bookmark and Share