Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs əyani doktorantların nəzərinə!!!

25/02/2014

Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs

əyani doktorantları İngilis dili fənni üzrə

Dərs günləri saatları

Müəllimlər

III gün saat   10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

IV gün saat    12 00 - 13 20

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

Humanitar    elmlər


I  gün      saat   10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

V   gün          saat    10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

Hüquq və siyasi elmlər


I  gün      saat   10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

III  gün        saat     10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

Texniki   elmlər

I   gün       saat    8 30 -9 50

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

III gün saat     10 15 - 11 35

Qərbi  Avropa

Dilləri Mərkəzi

Təbiət   elmləri


 

Bookmark and Share