Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani əcnəbi doktorantların dərslərinin baslanması haqqında

26/12/1999

«17 » fevral 2014-il

Fəlsəfədoktoruproqramıüzrəəyaniəcnəbidoktorantların INGILIS DILI dərsləri

Qərbi  Avropa Dilləri Mərkəzində IV-V günlər saat 09:00-da , AZƏRBAYCAN DİLİ dərsləri

isə V gün saat 10:00-da 223 nömrəli otaqda keçiriləcəkdir.

 
Bookmark and Share