DOKTORANT VƏ DİSSERTANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

01/05/2018

“BDU-Clarivate Analytic (öncəTomson Reuters ) Şirkəti “ əməkdaşlığı

çərçivəsində növbəti seminar 02 may 2018-ci il tarixində saat 15.00 –da

(Yeni bina,1-ci mərtəbə,Akt zalı) keçiriləcək.

 

SEMİNAR

 

(02 may 2018-ci il, saat 15.00, Yeni bina, 1 mərtəbə, Akt zalı)

 

Giriş sözü - AMEA-ın müxbir üzvü, prof A.H.Kazımzadə

 

Məruzəçi: “Biopolymer and Cell” jurnalının redaksiya heyətinin rəhbəri,

Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya və Genetika

İnstitutunun baş elmi işçisi İrina Tixonkova.

 

SEMİNARIN MÖVZUSU

  1. Tədqiqatçının və elmi müəssisəsinin nəşr strategiyası
  • Academic İntegiry (Akademik bütovlük) – yırtıcı jurnallar və onlarla

mübarizə üsulları;

  • Jurnalların seçilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə praktik tövsiyyələr,

nəşriyyat xərcləri, əlyazmanın tərtibatı, tədqiqatçı və elmi təşkilatın

nailiyyətinin davamlı təqdimatı;

  • Tədqiqat və nəşr dövriyyəsinin əsas mərhələləri, müəllifin, rəyçinin və

redaktorun hər bir mərhələdə rolu;

  • Nəşriyyat prosesində müəlliflərin ən çox yol verdiyi səhvlər.

 

2. Müasir Elmi jurnallar: atributlar, göstəricilər, məqsəd və perspektivlər

  • Elmi jurnalların yoxlanılması, keyfiyyət və səviyyələrinin qaldırılması

istiqamətində praktik tövsiyyələr. Web of Science bazasına daxil olmaq üçün

jurnallar qarşısında qoyulmuş şərtlər və meyarlar;

  • Elmi jurnalların əsas elmi və texniki göstəricilərinin təsnifatı

(redaktorlar şurası, müəllif, rəyçilər, veb-səhifə, ISSN, doi, elmi bazalarda

indeksasiya);

  • Elmi jurnalların biznes modelləri.

 

 

Bookmark and Share