Əcnəbi doktorantların nəzərinə!

22/02/2012

Bakı   Dövlət   Universitetinin

fəlsəfə  proqramı  üzrə II kurs

əcnəbi  doktorantların   AZƏRBAYCAN DILI   fənni üzrə 

D  Ə  R  S            G Ü N L Ə R İ

Dərs günləri və saatları

Müəllimlər 

IV gün -13.50-15.25

Yeni bina  otaq 503

V gün - 13.50-15.25

Yeni bina otaq 503

 Humanitar  elmlər üzrə 

F.e.d. Ramiz Əsgər

IV gün -15.30-16.15

Yeni bina  otaq 503

V gün – 15.30-16.15

Yeni bina  otaq 503

 Hüquq  Beynəlxalq hüquq fakültələri  üzrə 

F.e.d. Ramiz Əsgər

IV  gün -12.00 -13.45

Yeni bina  otaq 503

V gün - 12.00 -13.45

Yeni bina  otaq 503

                                    Texniki  təbiət elmləri üzrə 

F.e.n. Quliyeva Məhin

 

                                             

                                                                                      

                                                                                

Bakı   Dövlət   Universitetinin

fəlsəfə  proqramı  üzrə I kurs

əcnəbi  doktorantları  İNGILIS DILI  fənni üzrə 

D  Ə  R  S            G Ü N L Ə R İ

Dərs günləri və saatları

Müəllimlər 

III gün -13.50- 15.25

Yeni bina, otaq 503

IV gün – 10.15 – 11.50

Əsas bina otaq 231

Texniki  təbiət elmləri elmlər üzrə 

Quliyeva Minarə 

 

IV gün -12.00 -13.45

Qərbi  Avropa Dilləri Mərkəzi

V gün – 12.00 – 13.45

Yeni bina  otaq 202

 Hüquq  Beynəlxalq münasibətlər  fakültələri 

Əliyeva Nərgiz

 

III  gün 08.30 -10.05

 

gün - 08.30 - 10.05

Yeni bina  otaq 204

 

                                  Humanitar  üzrə 

Əliyev Seyran 

               

Bookmark and Share