ƏCNƏBİ DOKTORANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

16/04/2018

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani əcnəbi doktorantların  İNGİLİS  DİLİ və AZƏRBAYCAN  DİLİ  dərsləri 16.04.2018-ci il tarixindən başlamışdır.

Doktorantların siyahısı

Dərs cədvəli

Bookmark and Share