Bakı Dövlət Universitetinin əyani aspirantlarının Xarici dillərdən dərs cədvəli

12/10/2009

Dərs günləri və saatları

 

I gün - 10.00 - 11.20

 

III gün  - 10.00 - 11.20

 

İngilis dili (Humanitar  elmlər üzrə) – dos.Abbasov A.

(II korpus  I mərtəbə, Qərbi Avropa Dilləri Mərkəzi)

 

I gün -  11.30 – 12.50

III gün  - 11.30 - 12.50

İngilis dili (Texniki və təbiət elmlər üzrə) – dos.Abbasov A.

(II korpus  I mərtəbə, Qərbi Avropa Dilləri Mərkəzi)

 

III gün - 10.00 - 11.20

Y gün - 10.00 - 11.20

İngilis dili (Humanitar  elmlər üzrə) –b.m.Əliyev S.

(Yeni tədris binası, aud. 210)

III gün - 11.30-12.50

 

IY gün  - 11.30-12.50

 

 

Alman  dili  –Hüseynov Ə.

(II korpus  I mərtəbə, Qərbi Avropa Dilləri Mərkəzi

Bookmark and Share