Bakı Dövlət Universitetinin əcnəbi aspirantlarının dərs cədvəli

03/04/2010

Bakı Dövlət Universitetinin əcnəbi aspirantları üçün

D Ə R S    C Ə D V Ə L I

Dərs günləri və saatları

Müəllimlər

I gün

10.00 -11.20

III gün

10.00 - 11.20

V gün

10.00 -11.20

Ingilis dili (Hüquq və Beynəlxalq hüquq fakültələri üzrə)

dos.Abbasov A.

(II korpus I mərtəbə, Qərbi Avropa Dilləri Mərkəzi)

II gün

10.00 -11.20

III gün

08.30 - 10.50

IV gün

10.00 -11.20

Ingilis dili (Texniki və təbiət elmlər üzrə)

b.m.Əliyev I.

(II korpus I mərtəbə, Qərbi Avropa Dilləri Mərkəzi)

III gün

10.00 -11.20

V gün

10.00 - 11.20

V gün

11.30 – 12.50

Ingilis dili (Humanitar elmlər üzrə)

b.m. Əliyev S.

(Yeni tədris binası otaq №__ )

I gün

10.00 -11.20

IV gün

10.00 -11.20

Azərbaycan dili

f.e.n. Abdullayeva S.

(I tədris binası Azərbaycan dili kafedrası )

Bookmark and Share