AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ DOKTORANT VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏKDİR.

21/06/2018

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ DOKTORANT VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI 2018-Cİ İL 22-23 NOYABR TARİXLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ  UNİVERSİTETİNDƏ  KEÇİRİLƏCƏKDİR.

Anket
Forma

Qeyd: Əlavə məlumatı BDU-nun  Magistratura və Doktorantura şöbəsindən ala bilərsiniz

əlaqə telefonu: 012 539 06 71

Bookmark and Share