2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANLARININ TƏYİN OLUNMUŞ GÜNLƏR ÜZRƏ CƏDVƏLİ

06/02/2018

FƏNNLƏR

FAKÜLTƏLƏR

TARİX

SAAT

1.

İXTİSAS

TƏBİƏT (Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat     və kibernetika, Fizika, Kitabxanaçılıq-informasiya, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*)

16.02.2018

1000

TƏBİƏT (Kimya, Biologiya, Ekologiya, Geologiya, Coğrafiya)

16.02.2018

1400

HUMANİTAR ( Filologiya, Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*, Şərqşünaslıq, İlahiyyat)

17.02.2018

1000

HUMANİTAR (Hüquq, Jurnalistika, Sosial elmlər və psixologiya)

17.02.2018

1400

2.

XARİCİ DİL

TƏBİƏT (Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat     və kibernetika, Fizika, Kitabxanaçılıq-informasiya, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*)

22.02.2018

1000

TƏBİƏT (Kimya, Biologiya, Ekologiya, Geologiya, Coğrafiya)

22.02.2018

1400

HUMANİTAR (Filologiya, Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*, Şərqşünaslıq, İlahiyyat)

23.02.2018

1000

HUMANİTAR (Hüquq,  Jurnalistika, Sosial elmlər və psixologiya)

23.02.2018

1400

3.

FƏLSƏFƏ

TƏBİƏT (Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat     və kibernetika, Fizika, Kitabxanaçılıq-informasiya, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*)

28.02.2018

1000

TƏBİƏT (Kimya, Biologiya, Ekologiya, Geologiya, Coğrafiya)

28.02.2018

1400

HUMANİTAR (Filologiya, Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat*, Şərqşünaslıq, İlahiyyat)

01.03.2018

1000

HUMANİTAR (Hüquq,  Jurnalistika, Sosial elmlər və psixologiya)

01.03.2018

1400QEYD: İmtahan əsas binanın III mərtəbəsində keçiriləcək.

*QEYD: BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ İQTİSADİYYAT fakültəsinin “EKONOMETRİYA-İQTİSADİ STATİSTİKA”, “İqtİsadİ fəalİyyət növlərİ”, “İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ”, “ÜMUMİ İQTİSADİYYAT”, “DÜNYA İQTİSADİYYATI” ixtisasları üzrə imtahanlar təbİət fakültələrinin,  “BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR”, “Sİyasİ İnstİtutlar və sİstemlər”, “Sİyasİ nəzərİyyə” ixtisasları üzrə imtahanlar isə humanİtar fakültələrin tərkibində aparılacaqdır.

QEYD: Suallarınız yaranarsa Magistratura və Doktorantura şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz.

 

Bookmark and Share