2016-CI İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL MÜSAHİBƏSİNİN GÜNLƏRİ

09/12/2016

 

FƏNNLƏR

TARİX

TƏBİƏT FAKÜLTƏLƏRİ ÜZRƏ

(İqtisadi, siyasi və texniki elmlər daxil olmaqla)

HUMANİTAR FAKÜLTƏLƏR ÜZRƏ

1.

İXTİSAS

22.12.2016

10:00

13:00

2.

XARİCİ-DİL

28.12.2016

10:00

13:00

3.

İNFORMATİKA

09.01.2017


11:00


12:00
 

 

 

 

 


QEYD: İmtahan əsas binanın III mərtəbəsində keçiriləcək.

 

 

Bookmark and Share