Məmmədova Gövhər Baloğlan qızı

QISA MƏLUMAT FORMASI
Magistratura  və doktorantura şöbəsində katibə
İş telefonu: (994)12 439-06-71

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
1976-cı il Bakı şəhəri. 1983-1993-cı illər orta məktəb. 2000-2006-cı illər ali məktəb – Sankt- Peterburq Xarici İqtisadi Əlaqələr İqtisadiyyat və hüquq İnstitutu, 1994-cü ildən Magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsində katibə


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:
2000-2006-cı illər Pedaqogika-psixologiya fakültəsi, Sankt- Peterburq Xarici İqtisadi Əlaqələr İqtisadiyyat və hüquq İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1994-cü ildən Magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsində katibə-makinaçı

 

 

Bookmark and Share