Magistratura

Magistr dərəcələrinin verilməsi qaydaları

Bakı Dövlət Universitetində magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsi (MAD) fəaliyyət göstərir. Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasının çoxpilləli ali təhsil sistemində magistr hazırlığı (magistratura) haqqında əsasnamə » yə uyğyn olaraq 1997/98-ci tədris ilində ilk dəfə olaraq magistrpilləsi üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanmışdır.
Magistraturada əyani təhsil 2 il, qiyabi təhsil isə 2,5 ildir. 2001/2002-ci tədris ilindən başlayaraq qiyabi təhsil üzrə də magistraturaya qəbul keçirilir.
Bu illər ərizində BDU-da magistratura pilləsində təhsil alan magistrantların say xronologiyası:

İllər üzrə

Cəmi

Əyani

Cəmi

Qiyabi

Ümumi

cəmi

Ödənişsiz

Ödənişli

Ödənişsiz

Ödənişli

2001/2002

1164

763

401

169

117

52

1333

2002/2003

1114

751

363

393

259

134

1507

2003/2004

1211

830

381

639

395

244

1850

2004/2005

1489

988

501

780

438

342

2269

2005/2006

1449

968

481

858

492

366

2307

2006/2007

1093

675

418

769

416

353

1862

2007/2008

832

425

407

602

328

274

1434

2008/2009

769

380

389

434

210

224

1203

2009/2010

936

419

517

406

165

241

1342

2010/2011

988

507

481

476

241

235

1464

2011/2012

944

530

414

520

291

229

1464

2012/2013

945

678

267

542

347

195

1487

2013/2014 1091 824 267 494 393 99 1685


Magistraturaya təhsil pulsuz və pulu əsaslarladır.
Magistraturaya qəbul planı hər il universitetin bakalavr pilləsini bitirənlərin 20 %-i həcmində planlaşdırılır. Digər ali məktəbi bitirənlər və xarici ölkə vətəndaşları da magistraturaya qəbul ola bilərlər.
Magistraturanın əyani tədris pilləsində magistrant plan üzrə həftədə 54 saat tədris və elmi tədqiqatlarla məşğul olmalıdır. Onlar bu vaxtın üç semestr həftədə 15 saatını tədris planına uyğun dərs keçir,qalan vaxtlarını və dördüngü semestri isə magistr dissertasiyalarının yazılmasına həsr edirlər.
Qiyabi magistraturada isə dörd semestr –payız və yay sessiyaları olmaq şərti ilə hər payız sessiyasında on gün- 90 saat,hər yaz sessiyasında isə 15 gün-150 saat dərs keçirlər. Qalan boş vaxtlarınıvə beşinci semestri dissertasiya işlərinin hazırlanmasına həsr edirlər. Beləliklə, magistraturanı bitirənə qədər 8-10 fəndən imtahan verirlər.
Əyani magistranlar 1,5 ay,qiyabi magistrantar isə 2 həftə elmi-tədqiqat təgrübəsi keçirlər. Elmi-tədqiqat təcrübələri ixtisaslara uyğyn Respublikanın elmi-tədqiqat mərkəzlərində, Elmi-tədqiqat institutlarında və s. müəssisələrlə keçirilir.
Magistraturaya qəbuldan sonra 3 ay ərzində magistranların müvafiq kafedra iclasında müzakirə edilərək fakültə Elmi Şuralırının qərarları ilə onların dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərləri (elmlər doktorları və ya elmlər namizədləri) təsdiq edilir.
Magistr dissertasiyalırının bəzi bölmələri fakültələrin hər il keçirdiyi elmi konfranslarda dinlənilir, tezis və ya məqalələr şəklində nəşr edilir.
Magistr dissertasiyaları ixtisaslaşmış fakültə elmi şuralarında müdafiə olunur və rektorun əmri ilə ixtisaslaşmalar üzrə magistr diplomları verilir. Hal-hazırda BDU-da 33 istiqamət ,156 ixtisaslaşma üzrə magistr hazırlanır.


Bookmark and Share