Əməkdaşlar

b.e.d. A.O.Məmmədova - şöbə müdiri

Əhmədova Leyli Misir q.- inspektor

Mustafayeva Esmira Musaifovna - tyutor

İsmayılova Günel Azər q.-tyutor

Ağayeva Nərmin Tofiq q.-tyutor

Məmmədova Gövhər Baloğlan q.- iş icraçısı

Bookmark and Share