Xəbərlər

BDU VƏ MLU-NUN BİRGƏ LAYİHƏSİ ƏSASINDA DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR!

Tarix: 08/06/2018

BDU VƏ MLU-NUN BİRGƏ LAYİHƏSİ ƏSASINDA DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİLİR!

| Ətraflı

DOKTORANT VƏ DİSSERTANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

Tarix: 01/05/2018

“BDU-Clarivate Analytic (öncəTomson Reuters ) Şirkəti “ əməkdaşlığı

çərçivəsində növbəti seminar 02 may 2018-ci il tarixində saat 15.00 –da

keçiriləcək.

| Ətraflı

ELAN

Tarix: 18/04/2018

13-15 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Bakı şəhərində Avtomatik İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Federasiyanın – IFAC-in (IFAC – International Federation of Automatic Control) 18-ci TECIS (Technology, Culture and International Stability) beynəlxalq konfransı keçiriləcək.

| Ətraflı

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs əyani doktorantların nəzərinə!!!

Tarix: 16/04/2018

Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə I kurs

əyani doktorantlarının 16.04.2018-ci il tarixindən İngilis dili fənni üzrə dərsləri başlamışdır.

| Ətraflı

ƏCNƏBİ DOKTORANTLARIN NƏZƏRİNƏ!!!

Tarix: 16/04/2018

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani əcnəbi doktorantların  İNGİLİS  DİLİ və AZƏRBAYCAN  DİLİ  dərsləri başlamışdır.

| Ətraflı

BDU rektoru doktoranturaya qəbul olunmuş gənc alim və mütəxəssislərlə görüşüb

Tarix: 09/04/2018

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul olunmuş gənc alim və mütəxəssislə görüşüb

| Ətraflı

2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBULDA FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN İMTAHAN SUALLARI

Tarix: 08/02/2018

Doktoranturaya qəbul üzrə “Fəlsəfə” fənninə aid suallar

| Ətraflı

2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBULDA İNFORMATİKA FƏNNİNƏ AİD PROQRAM

Tarix: 08/02/2018

Dissertanturaya qəbul üçün İnformatika fənninə aid proqram

Dissertanturaya qəbul üçün İnformatika fənninə aid suallar

| Ətraflı

2017-Cİ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA (DİSSERTANTURAYA) QƏBULDA XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

Tarix: 08/02/2018

XARİCİ DİL (İngilis, Alman və Fransız dili) FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN BİLETİNİN NÜMUNƏSİ

| Ətraflı


arxiv